Wybór dostawcy węzła wstępnego, cyklicznego spieniania granulatu styropianowego

W związku z zakończeniem przeprowadzonego postępowania na dostawę węzła wstępnego, cyklicznego spieniania granulatu styropianowego dla firmy „ENERPOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, firma „ENERPOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uprzejmie informuje, iż do realizacji w/w zadania wyłoniona została Firma: FORMTEC BP Sp. z o.o. (Sitno 77, 87-645 Zbójno), która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny, terminu realizacji dostawy oraz wydajności, spełniając jednocześnie wszystkie wymagane warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. 

ue