EPS 037 Dach-Podłoga

ZASTOSOWANIE

Płyty styropianowe EPS 100 037 DACH/PODŁOGA są przeznaczone do Izolacji cieplej w budownictwie o głównym przeznaczeniu na dachy i podłogi. W szczególności jako:

• izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania
• izolacja cieplna ścian poniżej gruntu z izolacja przeciw wodna normalnie obciążona
• płyty warstwowe ścienne i dachowe z okładzinami z papy i metalowymi
• izolacja cieplna podłóg pod podkładem z prefabrykowanych płyt
• izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym normalnie obciążona
• izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążona
• izolacja cieplna stropodachów pełnych, bez dostępu
• izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkaniowym o obciążeniu do 3 ton/m2

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

  • Współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K): 0,037 W/(m.K)
  • Klasa reakcji na ogień: E;
  • Napręzenie ściskające przy 10% odształceniu: CS(10)100 ≥ 100 kPa
POWRÓT DO KATEGORII PRODUKTÓW