EPS 035 Parking

ZASTOSOWANIE

Płyty styropianowe EPS 200 035 PARKING są przeznaczone do Izolacji cieplej w budownictwie o głównym przeznaczeniu na izolację przy parkingach. W szczególności jako:

• izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania
• izolacja cieplna ścian poniżej gruntu z izolacja przeciw wodna silnie obciążona
• izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążona
• izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążona
• izolacja cieplna konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
• wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych przyczółków, mostów i innych konstrukcji inżynierskich
• warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
• izolacja cieplna podłóg w budownictwie przemysłowym o obciążeniu użytkowym do 6 ton/m2

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

  • Współczynnik przewodzenia ciepła W/(m.K): 0,035 W/(m.K)
  • Klasa reakcji na ogień: E;
  • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)200
POWRÓT DO KATEGORII PRODUKTÓW