EPS S 033 FASÁDA

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS S 033 FASÁDA sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na fasády. Používajú sa najmä ako:

 • tepelná izolácia stien s prvkami obkladov a vetranou vzduchovou medzerou
 • tepelná izolácia vencov ako stratené debnenie pod omietkou
 • tepelná izolácia prekladov a ostení
 •  tepelná izolácia v prefabrikovaných vonkajších sendvičových paneloch
 • tepelná izolácia stropov zdola v kompozitných vonkajších izolačných systémoch
 • tepelná izolácia pod nosnú konštrukciu
 • izolácia tepelných stien vrátane BSO, ETICS (ľahká – mokrá) alebo (ľahká – suchá)
 • tepelná izolácia trojvrstvových stien
 •  izolácia tepelných priečok
 •  tepelná izolácia strešných krokiev
 • tepelná izolácia podláh na trámoch
 • tepelná izolácia vetraných plochých striech

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,033 W/(m·K);
 • Pevnosť v ťahu kolmo k čelným plochám: TR80;
 • Trieda reakcie na oheň: E

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

ue