ue

„ENERPOR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Uruchomienie produkcji płyt styropianowych ze spienionego polistyrenu
z powierzchnią ulepszaną cieplnie”

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERPOR Sp. z o.o. poprzez wytworzenie i wprowadzenie do obrotu nowego produktu w postaci płyt styropianowych
ze spienionego polistyrenu z powierzchnią ulepszaną cieplnie.

 

Wartość projektu: 1 335 595,50 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 689 503,80 PLN

ue