Polityka prywatności

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informujmy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 2.  

  ENERPOR Sp. z .o.o.

  25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

  NIP: 9591493334,

  zwany dalej Administratorem,

  dane kontaktowe: tel.: 504-051-312, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających z umowy/zamówienia zawartej z Administratorem (np. przyjmowanie zamówień, obsługa zamówień, wystawianie i przesyłanie faktur).
 4.  

 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:

   

  • zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO) i przepis prawa (art. 6 ust. 1c RODO),
  • zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem oraz nie wynikają z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6.  

 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody; dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa i te zawarte w dokumentach księgowych będą przechowywane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 8.  

 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10.  

 11. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach RODO.
 12.  

 13. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14.  

 15. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu zawarcia i realizacji umowy/zamówienia z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy/realziacji zamówienia z Administratorem.
 16.  

ENERPOR Sp. z .o.o. 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ue