×

Enerpor – odpowiedzialna firma

Enerpor jest firmą, której działalność biznesowa polega na produkcji materiałów izolacyjnych – płyt styropianowych wykorzystywanych w budownictwie. Firma działa od 2015 roku i ambitnie się rozwija współpracując z klientami na rynku polskim i na arenie międzynarodowej.

Stawia czoła rosnącemu zainteresowaniu materiałami izolacyjnymi, którego jednym z powodów jest zaostrzenie europejskiej polityki emisyjnej. Proponowany w Unii Europejskiej pakiet Fit for 55 przewiduje do 2030 r. redukcję emisji CO2 o co najmniej 55 proc.

Sektor budowlany, główny klient firm produkujących styropian, jest największym konsumentem energii w Europie. Szacuje się, że pochłania prawie 40 proc. całkowitego finalnego zużycia energii elektrycznej w Unii Europejskiej, co przekłada się na 36 proc. europejskiej emisji gazów cieplarnianych. Sprawcą emisji w większości państw europejskich są budynki wybudowane jeszcze przed wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich norm dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Wymagają one termomodernizacji.

Enerpor, jako producent płyt styropianowych, wykorzystywanych do termomodernizacji budynków, przyczynia się do generowania oszczędności energii i ograniczania emisji CO2 , a więc aktywnie działa na rzecz poprawy klimatu.

W swojej działalności firma kieruje się zasadą odpowiedzialnego, zrównoważonego biznesu, uwzględniając interesy swoich interesariuszy.

Jest ważnym podmiotem kieleckiego życia gospodarczego; cenionym pracodawcą i firmą biorąca aktywny udział w życiu regionu. Wspiera lokalne inicjatywy, jest darczyńcą, bierze udział w akcjach charytatywnych.

Swój biznes opiera na następujących wartościach:

BEZPIECZEŃSTWO

PRACOWNICY

ŚRODOWISKO

PRODUKT I JEGO JAKOŚĆ

ZADOWOLENIE KLIENTA

ROZWÓJ

Pliki do pobrania

Polityka CSR
Certyfikat ISO 14001 PL
Certyfikat ISO 14001 EN
Świadectwo Deklaracji Środowiskowej
Certyfikat Złote Godło Enerpor

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue