×

EPS S 045 FASÁDA

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS S 045 FASÁDA sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na steny. Používajú sa najmä ako:

 • tepelná izolácia membránových stien s ventilovanou a neventilovanou vzduchovou medzerou dilatačná izolácia
 • tepelná izolácia v konštrukciách vnútorných priečok
 • tepelná izolácia stropov zdola s obkladom
 • tepelná izolácia podláh medzi trámami
 • tepelná izolácia v ľahkých skeletových stropoch s obkladom
 • tepelná izolácia medzi krokvami (podkrovie)
 • tepelná izolácia vo ventilovaných plochých strechách
 • izolácia tepelných stien vrátane BSO, ETICS (ľahká – mokrá) alebo (ľahká – suchá) – ak je/sú v súlade s požiadavkami systému

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,045 W/(m·K);
 • Pevnosť v ťahu kolmo k čelným plochám: TR50;
 • Trieda reakcie na oheň: E

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue