×

Termomodernizacja domów sposobem na redukcję CO2

Termomodernizacja domów. W Polsce co najmniej 160 tys. domów wielorodzinnych i ok. 4 mln jednorodzinnych wymaga termomodernizacji. W realizacji celu pomóc miała Długoterminowa Strategia Renowacji, która jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Tymczasem Polska cały czas nie przyjęła dokumentu.

Termomodernizacja domów – potrzebne działania przeciwdziałające zmianom klimatycznym

Odpowiednia termomodernizacja to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, ale także realna redukcja emisji CO2 – czyli dwutlenku węgla.

– Tylko w przypadku naszego kraju szacuje się tę redukcję na 37 mln ton w skali roku, co jest równowartością 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach – ocenia Paweł Ławicki, prezes Enerpor, produkującej styropian na rynek polski i europejski. 

Zmiany klimatu wymagają aktywnego działania jak największych grup. W minimalizację ich skutków coraz częściej angażuje się sektor budowlany. Oczekiwania są spore. Z badań Komisji Europejskiej wynika, że budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii w Unii Europejskiej i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Według założeń Unia Europejska już w 2050 roku  ma stać się neutralna klimatycznie. W osiągnięciu celu ma pomóc Europejski Zielony Ład.

– Chociaż współczesne budownictwo jest coraz bardziej zoptymalizowane energetycznie m.in. poprzez zastępowanie technologii murowanej drewnianą, ograniczenie strat ciepła, a także zastosowaniu nowoczesnych metod ogrzewania i pozyskiwania energii to wyzwań jest jeszcze sporo. W Europie większość budynków powstała jeszcze przed wprowadzeniem norm dotyczących emisji gazów cieplarnianych -zauważaPaweł Ławicki.

Tymczasem eksperci podkreślają, że obniżenie temperatury w domu zaledwie o 1 stopień ma realny wpływ na znaczące zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

– Odpowiednia termomodernizacja to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, ale także realna redukcja emisji CO2. Tylko w przypadku naszego kraju szacuje się tę redukcję na 37 mln ton w skali roku, co jest równowartością 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach -mówi Paweł Ławicki.

Termomodernizacja domów  – branża budowlana czeka na rozwiązania prawne

Na początku grudnia branża budowlana zwróciła się do premiera z prośbę o przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji*. To ważny dokument, bo jest on jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu, a także pozwala realizować kierunki nowej strategii Unii Europejskiej – Fala Renowacji. Co więcej, bez przygotowania Długoterminowej Strategii Renowacji Polska nie otrzyma 3 mld euro dofinansowania na działania związane z modernizacją budynków.

– Od 2021 roku na mocy przepisów dotyczących warunków technicznych, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie, wszystkie nowo powstałe budynki powinny mieć niemal zerowe zużycie energii. To, czy tak rzeczywiście jest, określa charakterystyka energetyczna. W jej opracowaniu bierze się pod uwagę m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń, zawiera informacje o tym, ile energii potrzeba na ogrzanie budynku oraz jaki będzie jej koszt – podkreśla prezes spółki Enerpor.

Wyzwanie na dziś to doprowadzenie do sytuacji, w której również stojące budynki będą miały niemal zerowe zużycie energii. Pomóc mają w tym już realizowane programy, jak „Czyste powietrze” „Mój prąd” (dla budynków jednorodzinnych), czy Fundusz Termomodernizacji i Remontów, z którego przydzielane są premie na poprawę efektywności energetycznej.

–  W budynkach szczególnie ważna jest izolacja cieplna okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych, ścian, dachów, stropów, stropodachów oraz podłóg na gruncie, które mają największy udział w stratach ciepła -mówi Paweł Ławicki.

Jednym z najpopularniejszych materiałów termoizolacyjnych jest styropian. Eksperci podkreślają, że jest on bezpieczny dla zdrowia człowieka, ma niski współczynnik przewodzenia ciepła i podlega recyklingowi. W ostatnich latach jako materiał izolacyjny szczególnie na popularności zyskał styropian grafitowy.

– Produkowany jest on w podobny sposób, jak biały styropian, ale jest zdecydowanie cieńszy. A to ma znaczenie, ponieważ wpływa – dzięki płytszemu osadzeniu ram okiennych – na lepsze doświetlenie pomieszczeń. I co ważniejsze – dzięki dodaniu grafitu – tego typu styropian ma wyższy współczynnik izolacyjności termicznej – dodaje prezes Enerpor.

Dodaje, że wraz z coraz większą ekologiczną świadomością ludzi można spodziewać się tego, że stopień energooszczędności będzie coraz częściej brany pod uwagę przy kupnie domu obok takich kwestii, jak dostęp do centrum, metraż, czy ilość i rozkład pomieszczeń.

-Pamiętajmy o tym, że energooszczędny dom wpływa na komfort życia, jest bardziej przyjazny dla środowiska oraz ma niższe koszty eksploatacji. A to są czynniki, które przekładają się na jego ostateczną wartość. W Europie Zachodniej i Północnej już to dostrzeżono – podsumowuje Paweł Ławicki.

* „Długoterminowa Strategi Rozwoju (DSR) przedstawia kompleksową diagnozę wyzwania, jakim jest poprawa efektywności energetycznej sektora budowlanego, oraz prezentuje ścieżkę osiągnięcia wielkoskalowej i głębokiej renowacji zasobów budowlanych w Polsce w podziale na lata 2030, 2040 i 2050.

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue