×

Enerpor członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 października 2022 roku Zarząd Staropolskiej Izby Przemysłowo- Handlowej pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek  o wstąpienie do SIPH.

Obecnie Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa liczy ponad 100 członków.

Jako organizacja samorządu gospodarczego i pracodawców prowadzi bardzo aktywną działalność. Do społeczności izbowej należą firmy reprezentujące wiele branż oraz znaczącą część potencjału gospodarczego regionu.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa ma w dorobku wdrażanie funduszy strukturalnych dla przedsiębiorstw. Legalizuje dokumenty handlowe, w tym w szczególności w obrocie międzynarodowym. Promuje firmy członkowskie m.in. za pomocą nagrody gospodarczej Novator, przyznawanej za innowacje.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa jest ponadto organizatorem licznych konferencji, szkoleń oraz spotkań z wybitnymi przedstawicielami życia społeczno-gospodarczego. Mamy wiele dobrych, roboczych kontaktów z izbami polskimi i zagranicznymi.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej cenią sobie przede wszystkim możliwość nawiązywania kontaktów z innymi firmami, relacje z instytucjami rządowymi i pozarządowymi, promocję, reprezentowanie ich interesów wobec władz państwowych, specjalistyczne usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, seminaria, szkolenia, konferencje oraz spotkania z przedstawicielami świata polityki i gospodarki.

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue