×

Świadectwo Deklaracji Środowiskowej II typu

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ POTWIERDZA:

Instytut Techniki Budowlanej wydał Świadectwo nr 265/2021 Deklaracji Środowiskowej II typu potwierdzające, iż wyroby styropianowe (EPS) stosowane w budownictwie:

– NIE emitują formaldehydu

– podlegają recyklingowi

– redukują emisję CO2 i zapotrzebowanie budynków na energię

– emisja pyłu PM2.5 i Pm10 podczas ich montażu jest poniżej NDS

– emisja lotnych związków (LZO/VOC) do pomieszczeń jest poniżej dopuszczalnych poziomów EU

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue