×

ENERPOR Z CERTYFIKATEM – RZETELNY PRZEDSIĘBIORCA

Miło nam poinformować, iż Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa przyznała Firmie Enerpor Sp. z o.o. Certyfikat Staropolski – Rzetelny Przedsiębiorca.

Posiadanie tego świadectwa jest sygnałem dla innych, że mają do czynienia z odpowiedzialnym, liczącym się na rynku partnerem.

Potwierdzeniem, iż firma działa zgodnie z prawem, z przyjętymi w biznesie standardami etycznymi oraz realizuje zobowiązania wobec instytucji państwowych.
Spółka Enerpor wypełniła postanowienia regulaminu Certyfikatu Staropolskiego – Rzetelny Przedsiębiorca, co zostało poświadczone uchwałą Zarządu SIPH.

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue