×

EPS 100 037 STRECHA/PODLAHA

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS 100 037 STRECHA/PODLAHA sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na strechy a podlahy. Používajú sa najmä ako:

 • tepelná izolácia stien vo vonkajších kompozitných izolačných systémoch
 • tepelná izolácia stien pod zemou s vodnou izoláciou normálne zaťažená
 • stenové a strešné sendvičové panely s kovovým obkladom alebo lepenkou
 • tepelná izolácia podláh pod prefabrikovaným panelovým podkladom
 • tepelná izolácia pod podlahou normálne zaťažená
 • tepelná izolácia podláh na zemi s podkladom normálne zaťažená
 • tepelná izolácia plochých striech, bez prístupu
 • tepelná izolácia podláh v priemyselnom stavebníctve s úžitkovým zaťažením do 3 ton/m2
 • tepelná izolácia plochých striech

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,037 W/(m·K);
 • Trieda reakcie na oheň: E
 • Tlakové napätie pri 10% relatívnej deformácii : CS(10)100 ≥ 100 kPa

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue