×

EPS 80 038 STRECHA/PODLAHA

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS 80 038 STRECHA/PODLAHA sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na strechy a podlahy. Používajú sa najmä ako:

 • tepelná izolácia stien s prvkami obkladov a vetranou vzduchovou medzerou
 • tepelná izolácia stien vo vonkajších kompozitných izolačných systémoch
 • tepelná izolácia vencov ako stratené debnenie pod omietkou
 • tepelná izolácia v prefabrikovaných vonkajších sendvičových paneloch
 • stenové a strešné sendvičové panely s kovovým obkladom alebo lepenkou
 • tepelná izolácia stropov zdola v kompozitných vonkajších izolačných systémoch
 • tepelná izolácia a stratené debnenie železobetónových stropov
 • tepelná izolácia pod nosnú konštrukciu
 • tepelná izolácia plochých striech
 • tepelná izolácia stien pod zemou s normálne zaťaženou vodnou izoláciou
 • tepelná izolácia podláh pod podkladom normálne zaťažená
 • tepelná izolácia podláh na zemi s podkladom normálne zaťažená
 • izolácia tepelných stien vrátane BSO, ETICS (ľahká – mokrá) alebo (ľahká – suchá)
 • tepelná izolácia podláh v obytných budovách s úžitkovým zaťažením do 2,4 t/m2

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,038 W/(m·K);
 • Trieda reakcie na oheň: E
 • Tlakové napätie pri 10% relatívnej deformácii : CS(10)80 ≥ 80 kPa

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue