×

EPS 200 035 PARKOVISKO

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS 200 035 PARKOVISKO sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením ako izolácie na parkoviskách . Používajú sa najmä ako:

 • tepelná izolácia soklov vo vonkajších kompozitných izolačných systémoch
 • tepelná izolácia stien pod zemou s vodnou izoláciou silne zaťažená
 • tepelná izolácia pod podlahou silne zaťažená
 • tepelná izolácia podláh na zemi s podkladom silne zaťažená
 • tepelná izolácia nosnej konštrukcie pod škridly
 • tepelná izolácia plochých striech
 • stavebná výplň cestných násypov, železničných opôr, mostov a iných inžinierskych stavieb
 • izolačná vrstva proti zamrznutiu v cestných konštrukciách
 • tepelná izolácia podláh v priemyselnom stavebníctve s úžitkovým zaťažením do 6 ton/m2

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

 • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,035 W/(m·K);
 • Trieda reakcie na oheň: E
 • Tlakové napätie pri 10% relatívnej deformácii : CS(10)200 ≥ 200 kPa

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue