×

EPS 200 035 Parking

ZASTOSOWANIE

Płyty styropianowe EPS 200 035 PARKING są przeznaczone do Izolacji cieplej w budownictwie o głównym przeznaczeniu na izolację przy parkingach. W szczególności jako:

 • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania
 • izolacja cieplna ścian poniżej gruntu z izolacja przeciw wodna silnie obciążona
 • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążona
 • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym silnie obciążona
 • izolacja cieplna konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką
 • wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych przyczółków, mostów i innych konstrukcji inżynierskich
 • warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
 • izolacja cieplna podłóg w budownictwie przemysłowym o obciążeniu użytkowym do 6 ton/m2

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

 • Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK): 0,035 W/(mK)
 • Klasa reakcji na ogień: E;
 • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)200

PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue