×

EPS P 100 030 ZÁKLADY

POUŽITIE:

Expandované polystyrénové dosky EPS P 100 030 ZÁKLADY sú určené na tepelnú izoláciu v budovách s hlavným určením na strechy a podlahy. Používajú sa najmä ako:

  • tepelná izolácia soklov vo vonkajších kompozitných izolačných systémoch
  • tepelná izolácia stien pod zemou s vodnou izoláciou normálne zaťažená
  • tepelná izolácia pod podlahou silne zaťažená
  • izolačná vrstva proti zamrznutiu v cestných konštrukciách
  • tepelná izolácia podláh na zemi s podkladom normálne zaťažená
  • tepelná izolácia plochých striech, bez prístupu
  • tepelná izolácia podláh v priemyselnom stavebníctve s úžitkovým zaťažením do 3 ton/m2

DÔLEŽITÉ VLASTNOSTI PRODUKTU

  • Súčiniteľ prenosu tepla: 0,030 W/(m·K);
  • Trieda reakcie na oheň: E
  • Tlakové napätie pri 10% relatívnej deformácii : CS(10)100 ≥100 kPa

NA STIAHNUTIE

Podobné produkty

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue