×

EPS P 100 030 FUNDAMENT

Zastosowanie:

Płyty styropianowe EPS P 100 030 FUNDAMENT są przeznaczone do izolacji cieplej w budownictwie o głównym przeznaczeniu na dachy i podłogi. W szczególności jako:

  • izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania
  • izolacja cieplna ścian poniżej gruntu z izolacja przeciw wodna normalnie obciążona
  • izolacja cieplna podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciążona
  • warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych
  • izolacja cieplna podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym normalnie obciążona
  • izolacja cieplna stropodachów pełnych, bez dostępu
  • izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkaniowym o obciążeniu do 3 ton/m2

ISTOTNE CECHY PRODUKTU

  • Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK): 0,030 W/(mK)
  • Klasa reakcji na ogień: E;
  • Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: CS(10)100 ≥ 100 kPa

PLIKI DO POBRANIA

Zobacz również

Enerpor Sp. z o.o. | 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11

NIP 9591493334 | KRS 0000041347 | REGON 292428591

ue